KORONAVIRUS

with No Comments

VIKTIG!

De som har symptomer fra luftveier ber vi ta kontakt med fastlege eller nærmeste Legevakt per telefon før de stiller på legekontoret eller Legevakten! 

Telefonnummer til Legevakten er: 116117. Legevakten kan vurdere hvert enkelt tilfelle som tar kontakt og de vil også svare på de spørsmål man har rundt Corona viruset.

Vi ber om at de som mistenker at de kan være smittet av Corona viruset IKKE oppsøker Trondheim Endokrinologisenter AS da det til enhver tid sitter både syke og eldre mennesker med nedsatt immunforsvar på venterommet hos oss, og disse er særlig utsatt for smitte. Det er viktig at vi sammen forsøker å begrense smitten, og dette gjør vi best ved å følge Folkehelseinstituttet sine råd:

Folkehelseinstituttet om Coronaviruset

Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon om Coronaviruset til befolkningen

Du skal testes for Corona virus dersom du har:

  • Har vært i et av områdene med smitteutbrudd.
  • Har vært i nærkontakt med person som har befunnet seg i område med smitteutbrudd og som har testet positivt på Corona virus